Welcome to the School of Ocean and Earth Science, Tongji University

CAI Jingong

Time:2018-06-06Views:1507

   Jingong Cai    Professor

  

Office Ocean building 609

Tel021-65988829

Email: jgcai@tongji.edu.cn

Homepagehttp://ocean.tongji.edu.cn/space/cjg/

Mailing AddressSchool of Ocean and   Earth   Science, Tongji University, #1239 Siping Road, Yangpu   District, Shanghai   200092, China


Education

1999.3- 2003.3: Tongji University,Marine Geology, Ph.D.

1987.9- 1990.3: Tongji University, Marine Geology, M.Sc

1979.9- 1983.7: Nanjing University, Mineral deposit , B.Sc.

Employment

2004.10- School of Ocean & Earth Science, Tongji University, Professor.

1998.05-2004.09:Geoscience Institute of Shengli Oilfield, Senior engineer, Geologist.

1994.07-1998.05:Geoscience Institute of Shengli Oilfield, Stratigraphic paleontology laboratory , Director.

1990.05-1994.06:Geoscience Institute of Shengli Oilfield, Dongchang Hui Exploration research department, Senior engineer.

1983.08-1987.08:Geoscience Institute of Shengli Oilfield Laboratory, Assistant engineer.

Research interests

1. The organic - inorganic interaction , mechanism of hydrocarbon generation and the evaluation of hydrocarbon resources : the diversity of organic matter in the shale , the difference of the evolution of organic matter in occurrence states, the organic - inorganic interaction and the mechanism of hydrocarbon generation and expulsion , the exploration of the new method of evaluation of hydrocarbon resources .

2. Organic matter and fine particle sedimentology: fine particle sedimentary characteristics and organic matter source and sink characteristics, organic matter and fine particle sedimentary process and mechanism and influencing factors, organic matter preservation mode and stability and carbon cycle

3. The occurrence and accumulation mechanism of shale oil and gas: the characterization and analysis of shale pore and specific surface, the characteristics and separation of shale oil and gas in different occurrence states, the occurrence and mechanism of shale oil and gas, the process and mechanism of shale oil and gas accumulation, the countermeasures of shale oil and gas exploration and development.

4. The surface-interface interaction of organic matter-minerals and the formation and evolution of minerals: clay minerals and shale solid acid detection and characteristics, shale organic acid detection and characteristics the influence of organic matter on smectite-illitization and smectite-chlorinizationevolution of organic matter and formation of inorganic minerals.

Projects

1. Organic-inorganic synergistic evolution of Paleogene source rocks and evaluation of its resource potential in Jiyang depression (2016ZX05006001-003)2016.1-2018.12, The National 'Thirteenth Five-Year' Oil and Gas Special Project396.84 millionJingong Cai.

2. Study on hydrocarbon occurrence characteristics of different types of shale in Dongying sagP15117),SINOPEC2015.1-2017.12300 millionJingong Cai.

3. Study on the influence of organic matter in the process of smectite-illitization of shale41672115),Project of the National Natural Science Foundation of China2017.1-2020.12 88 millionJingong Cai.

4. Study on the characteristics and Separation of hydrocarbon with different occurrence in Shale (41372130)Project of the National Natural Science Foundation of China2014.1-2017.1275 millionJingong Cai.

5. Study on the Source and Preservation Mechanism of various types of organic matter in sediments of the East China SeaMG20170201),State key Laboratory of Marine Geology (Tongji University) 2017.1-2018.1240 millionJingong Cai.

6. Potential evaluation of oil and gas resources in the Yangtze depression: source rock and resource potential evaluation (ZX05027001-008)The National 'Thirteenth Five-Year' Oil and Gas Special Project2016.1-2018.12, 40 millionJingong Cai.

Publications

1.Yingli Li, Jingong Cai*, Xuejun Wang, Yunqing Hao, Qing Liu. Smectite-illitization difference of source rocks developed in saline and fresh water environments and its influence on hydrocarbon generation: A study from the Shahejie Formation, Dongying Depression, China. Marine and Petroleum Geology2017 (80)349-357.

2. Yingli Li, Jingong Cai?, Mingshui Song, Junfeng Ji, and Yujin Bao. Influence of organic matter on smectite illitization: A comparison between red and dark mudstones from the Dongying Depression, China. American Mineralogist, 2016 101:134–145.

3.Xiaojun ZhuJingong Cai?, Weixin Liu, Xiancai Lu. Occurrence of stable andmobile organicmatter in the clay-sized fraction of shale: Significance for petroleum geology and carbon cycle. International Journal of Coal Geology 2016 (160161) 110.

4. Xiaojun Zhu , Jingong Cai?, Guoqi Song, Junfeng Ji. Factors influencing the specific surface areas of argillaceous source rocks. Applied Clay Science 2015(109110) 8394.

5. Yingli Li , Jingong Cai?, Guoqi Song , Junfeng Ji. DRIFT spectroscopic study of diagenetic organicclay interactions in argillaceous source rocks. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy2015 (148)138145.

6.Zhang Yonggang, Cai Jingong, Xu Weiping, Wang Guiguo, Song Mingshui, Lu Longfei. Accumulation Mechanism of Organic matter in Mud Source Rocks. Beijing: Petroleum Industry Press,2007.

7.Wang Xingxin, Wang Guili, Cai jingong, Bao yujin. Organo-clay complexes and oil and gas generation. Beijing: Petroleum industry press,2006.

8.Cai Jingong. Organo-clay complexes in Mud sediments and mudstone. Beijing: science Press,2004.

9.Wang Deping, Cai Jingong, Zheng herong (translationg). Analysis of sedimentary basins. Beijing: China University of Geosciences Press,1992.

Teaching

Courses

Petroleum and natural gas geology(undergraduate course)

Organic matter sedimentology》《Advanced Petroleum Geology(postgraduate course)

Advances in petroleum and natural gas geology 》《sequence stratigraphy(doctoral course)

Students

current students

MasterJiazong Du, Pei He, Qian Chao, Fei Liu, Yuanfeng Li, Lingcong Yuan.

DoctorXiang Zeng, Bin Geng, Jinyi He, Hailun Wei, Pengyan Dou, Xui Li.

former students

MasterLuning Sui, Guanhua Xui, Wenqing, Ye, Xiaoping Feng, Xiaojun Zhu, Min Guo, Meng Xui, Yangdi Zheng, Jinqiao

Zhang, Yue Zhao, Zhe Dong, Qisheng Zhou, Aobo Xie, Zeweng Chen, Xiu Li.

DoctorLongfei Lu, Jianping Yan, Fu Fan, Feng,Liu, Fei Ding, Yingli Li, Xiaojun Zhu.

Awards

1. 2004, Sinopec first prize for scientific and technological progress

2. 1996, PetroChina second prize for scientific and technological progress

Serving on academic journal

1. 2018-2021, Journal of Palaeogeography, member of the editorial Committee

2.2016-2020, Oil and Gas Geology and Oil recovery ,member of the editorial Committee

Serving on academic organization

1.2017-2019,Member, academic Committee on Organic Geochemistry


返回原图
/

XML 地图 | Sitemap 地图